Dzieci są ubezpieczone w firmie Compensa (nr polisy: 184/001018841). Szkodę można zgłosić:
1. Wysyłając wypełniony formularz „Zgłoszenie szkody” wraz z kserokopią dokumentacji medycznej na warszawski adres towarzystwa ubezpieczeniowego.
2. Zanosząc wypełniony formularz „Zgłoszenie szkody” wraz z kserokopią dokumentacji medycznej do białostockiej siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego, przy ul. Mazowieckiej 48 (II piętro).
3. Poprzez stronę internetową „Zgłoszenie szkody i roszczenia” (link otwiera się w nowym oknie).

Dokumenty:

Formularz zgłoszenia
Oferta NNW
Karta produktu
Obowiązek informacyjny
Warunki ubezpieczenia