Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w dniach od 1 marca do 9 marca 2018. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:
www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

Informujemy, że wnioski do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane w dniach od 1 marca 2018 do 9 marca 2018 w sekretariacie przedszkola, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Kalendarz rekrutacji 2018 r.

    • Od 1 marca do 9 marca – rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
    • 27 marca, do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy będą wywieszone w placówce.
    • Do 4 kwietnia włącznie – podpisywanie umów z dyrektorem, w godz. 7:30 – 15:30. W dniu 5 kwietnia, w godz. 7:30 – 17:00.
    • 10 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Listy będą wywieszone w placówce.
    • Od 1 czerwca do 6 czerwca – postępowanie uzupełniające.