Rada Rodziców uprzejmie informuje, iż zgodnie z ustaleniami na zebraniu w dniu 11 września 2018 r., składka na Radę Rodziców wynosi:

  • w przypadku jednego dziecka w przedszkolu – 100 zł
  • w przypadku dwóch i więcej – 80 zł za każde dziecko

Fundusze zbierane są przez poszczególne Rady Grup w indywidualnie ustalonym terminie, jednak nie później niż do końca listopada.
Przypominamy, iż całość składki zostanie przeznaczona na potrzeby dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, między innymi na:

  • Bal Karnawałowy, który poprowadzą profesjonalni aktorzy-lalkarze z teatru „Pod Orzełkiem” – 18 stycznia 2019 r.
  • Dzień Dziecka – wyjazd wszystkich dzieci z przedszkola na wspólną zabawę w „Parku Morza Lądy Oceany” – 30 maja 2019 r.
  • Piknik rodzinny na terenie naszego przedszkola – rozmaite atrakcje dla dzieci i dorosłych pod chmurką – czerwiec 2019
  • zakup prezentów/upominków świątecznych.

Z życzeniami spokojnego roku przedszkolnego,
Członkowie Rady Rodziców.

Regulamin Rady Rodziców [PDF]
Załącznik nr 1 – karta do głosowania [PDF]
Załącznik nr 2 – pokwitowanie przekazania środków pieniężnych [PDF]
Załącznik nr 3 – rozliczenie wpłat darowizn rodziców [PDF]

Poradnik M.E.N. "Rady Rodziców - kompetencje i zasady działania"