Należność za przedszkole należy wpłacać do dwudziestego dnia każdego miesiąca. Od nieterminowo regulowanych należności będą naliczane odsetki.

Opłatę stałą wpłacamy na rachunek 79 1240 1154 1111 0010 3575 6746
Opłatę za wyżywienie wpłacamy na rachunek 26 1240 1154 1111 0010 3575 7118
Oba rachunki prowadzi Bank PEKAO S.A.

Od 1 września 2013, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (podstawa programowa w godzinach 7:30 – 12:30) będzie wynosiła ustawowe 1 zł. Również od 1 września 2013 będą obowiązywały przewidziane zwolnienia i obniżki (w tym 50% obniżka w przypadku rodziny uczestniczącej w Programie “Białostocka Karta Dużej Rodziny”). Nie dotyczy to kosztów za wyżywienie. Szczegółowe informacje na temat programu “Białostocka Karta Dużej Rodziny” można znaleźć na stronie duzarodzina.bialystok.pl.