Oferta edukacyjna

Realizowane programy
  • “Nasze Przedszkole” – Program Edukacji Przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej.
  • “Dziecięca matematyka” – Program Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.
  • “Od gąsienicy do motyla, czyli jak samodzielnie stawać się uczniem” na podstawie programu G. Dolya i N. Veraksa “Klucz do uczenia się”.
Programy własne przedszkola
  • “Jestem Przedszkolakiem” – program adaptacyjny.
  • “Książka naszym przyjacielem” – program czytelniczy.
  • “Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – program ekologiczny.
  • “Odkryć siebie” – pedagogika C. Freineta inspiracją do twórczej pracy dziecka i nauczyciela.
  • “I Ty możesz zostać artystą”, “W świecie plastyki” – program koła plastycznego “Kolorowy Pastelek”.
  • Program koła teatralnego “Słoneczniki”.
  • “W krainie fantazji, czyli dziecięce zabawy w teatr” – program koła teatralnego.
  • “Wychowujmy razem” – program współpracy z rodzicami.
  • Program zespołu folklorystycznego “Promyki” dla dzieci 5-6 letnich.
  • “Prawidłowa postawa to podstawa” – program z gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej.
  • “Poznaję i doświadczam – uczę się” – program koła badawczego.
  • “Przedszkole pełne muzyki” – program zajęć rytmiczno-umuzykalniających.
Zajęcia dodatkowe bezpłatne
  • Rytmika.
  • Język angielski.
  • Religia katolicka i prawosławna.
  • Koło plastyczne.
  • Koło teatralne.
  • Koło taneczne.
  • Koło badawcze.
  • Chór “Rozśpiewane Dzieciaki”.
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
  • Konsultacje z logopedą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku.
Zajęcia dodatkowe płatne
  • Szachy prowadzone przez Akademię Gambit.
  • Zajęcia sportowe z akcentem piłki nożnej Kinder Coach.
  • Zumba prowadzona przez Paaro Mobilną Szkołę Tańca.
  • Basen.

Szczegóły na temat zajęć dodatkowych znajdą Państwo w zakładkach Zajęcia bezpłatne i Zajęcia płatne.