Realizowane programy

 • „Nasze Przedszkole” – Program Edukacji Przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej.
 • „Dziecięca matematyka” – Program Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.
 • „Od gąsienicy do motyla, czyli jak samodzielnie stawać się uczniem” na podstawie programu G. Dolya i N. Veraksa „Klucz do uczenia się”.

Programy własne

 • „Jestem Przedszkolakiem” – program adaptacyjny.
 • „Książka naszym przyjacielem” – program czytelniczy.
 • „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – program ekologiczny.
 • „Odkryć siebie” – pedagogika C. Freineta inspiracją do twórczej pracy dziecka i nauczyciela.
 • „I Ty możesz zostać artystą”, „W świecie plastyki” – program koła plastycznego „Kolorowy Pastelek”.
 • Program koła teatralnego „Słoneczniki”.
 • „W krainie fantazji, czyli dziecięce zabawy w teatr” – program koła teatralnego.
 • „Wychowujmy razem” – program współpracy z rodzicami.
 • Program zespołu folklorystycznego „Promyki” dla dzieci 5-6 letnich.
 • „Prawidłowa postawa to podstawa” – program z gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej.
 • „Poznaję i doświadczam – uczę się” – program koła badawczego.
 • „Przedszkole pełne muzyki” – program zajęć rytmiczno-umuzykalniających.
 • Program „Bawię się z mamą i tatą” realizowany z dziećmi i rodzicami, w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne i elementy pedagogiki zabawy.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne

 • Rytmika.
 • Język angielski.
 • Religia katolicka i prawosławna.
 • Koło plastyczne.
 • Koło teatralne.
 • Koło taneczne.
 • Koło badawcze.
 • Chór „Rozśpiewane Dzieciaki”.
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
 • Konsultacje z logopedą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku.

Zajęcia dodatkowe płatne

 • Szachy prowadzone przez Akademię Gambit.
 • Zajęcia sportowe z akcentem piłki nożnej Kinder Coach.
 • Zumba prowadzona przez Paaro Mobilną Szkołę Tańca.
 • Basen.

Szczegóły na temat zajęć dodatkowych znajdą Państwo w zakładkach Zajęcia bezpłatne i Zajęcia płatne.