Kubusie

Tematyka w miesiącu wrześniu

Pierwszy tydzień

Lubię chodzić do przedszkola.

Drugi tydzień

Bezpieczna droga do przedszkola.

Trzeci tydzień

Dbamy o czystość i urodę.

Czwarty tydzień

Jesienne plony z sadu i ogrodu.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

  1. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci, swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych, ćwiczenia narządów mowy.
  2. Uczestniczenie we wspólnych zabawach,  nie przeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, udział w porządkowaniu sali po wspólnej zabawie.
  3. Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, poznanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu, nieoddalanie się od rodziców w miejscach publicznych.
  4. Wdrażanie do dbania o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, samodzielne rozbieranie i ubieranie się.
  5. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców,  rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku.
  6. Określenie kierunków ruchu, stosowanie określeń do przodu, do tyłu, w bok.

Wiersze do nauki

“Winogrona”
Żaliły się winogrona słońcu:
“Opalże nas słoneczko w końcu,
Bardzo chcemy być opalone,
A jesteśmy wciąż takie zielone”
Uśmiechnęło się słoneczko słonecznie.
“Rzeczywiście, muszę was opalić konieczne”
I opaliło je z całej sił,
Aż się z nich rodzynki zrobiły.

Piosenki do nauki

“Grzeczne słówka”
Dziękuję, przepraszam i proszę
Trzy słówka za małe trzy grosze.
I grzeczny królewicz i grzeczna królewna
Znają te słówka na pewno.
Dziękuję, przepraszam i proszę
Trzy słówka za małe trzy grosze
To przeceż niewiele kosztuje
Gdy powiesz uprzejmie dziękuję.
Korona Ci z głowy
Nie spadnie na pewno.
Nawet gdy jesteś królewną.
Dziękuję, przepraszam i proszę
Trzy słówka za małe trzy grosze.