Kadra

Dyrektor

mgr Aneta Sarosiek – nauczyciel dyplomowany, studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, podyplomowe studia logopedyczne, podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Wicedyrektor

mgr Agnieszka Postołowicz – nauczyciel dyplomowany, studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, podyplomowe studia logopedyczne, podyplomowe studia neurologopedyczne, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.


Nauczyciele dyplomowani

mgr Magdalena Adamczuk – studia magisterskie – pedagogika przedszkolna, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.

mgr Wiesława Chrabąszcz – studia magisterskie – wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z zakresu ewaluacji w placówce oświatowej, kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej.

mgr Maria Czemierys – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

mgr Joanna Fiłonczuk – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.

mgr Elżbieta Agata Grassmann – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, podyplomowe studia z zakresu terapii pedagogicznej.

mgr Barbara Kędzia – studia magisterskie – pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego, podyplomowe studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny z zakresu nadzoru pedagogicznego.

mgr Helena Muszyńska – studia magisterskie – wychowanie przedszkolne, podyplomowe studia z zakresu nauczania początkowego, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

mgr Jolanta Paszko – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.

mgr Iwona Romańczuk – studia magisterskie – pedagogika religii, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

mgr Elżbieta Siemieńczuk – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

mgr Katarzyna Sołowiej – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.

mgr Elżbieta Świerkowska-Wilczewska – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa, kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

mgr Beata Zalewska – studia magisterskie – pedagogika przedszkolna, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.


Nauczyciele mianowani

mgr Katarzyna Dardzińska – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, podyplomowe studia logopedyczne, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii ręki.

mgr mgr Monika Krygier – studia magisterskie – teologia, studia licencjackie – nauka o rodzinie.

mgr Alicja Lange – studia magisterskie – pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną, studia magisterskie – kierunek animacja kultury z arteterapią.

mgr Marzena Łotko – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

mgr Katarzyna Rynkowska – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

mgr Izabela Ewa Wiślińska – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs podstawowy – warsztat pierwszego stopnia nt. Ruchu Rozwijającego, bazującego na pracy Weroniki Sherborne.


Nauczyciele kontraktowi

mgr Paulina Kiersnowska – studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, podyplomowe studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej, studia licencjackie – filologia angielska, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, studia licencjackie – pedagogika resocjalizacyjna.

mgr Patrycja Maria Łabędzka – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej.

mgr Agnieszka Sawicka – studia magisterskie – pedagogika przedszkolna, studia podyplomowe – język angielski w edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Izabela Śliwowska – studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna, podyplomowe studia logopedyczne.