W skład obecnej kadry pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 39 wchodzi 26 nauczycieli.

14

nauczycieli dyplomowanych

8

nauczycieli mianowanych

3

nauczycieli kontraktowych

1

nauczyciel stażysta

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i/lub pedagogiki wczesnoszkolnej. Większość kadry ma ukończone studia podyplomowe w różnych kierunkach, a także zdobyło dodatkowe kwalifikacje na kursach, które uprawniają nauczycieli do prowadzenia terapii. Są to: diagnoza i terapia pedagogiczna, logopedia, oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, terapia ręki, animacja kultury z arteterapią oraz nauczanie języka angielskiego.