W skład obecnej kadry pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 39 wchodzi 25 nauczycieli.

19

nauczycieli dyplomowanych

4

nauczycieli mianowanych

1

nauczyciel kontraktowy

1

nauczyciel stażysta

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i/lub pedagogiki wczesnoszkolnej. Większość kadry ma ukończone studia podyplomowe w różnych kierunkach, a także zdobyło dodatkowe kwalifikacje na kursach, które uprawniają nauczycieli do prowadzenia terapii. Są to: diagnoza i terapia pedagogiczna, logopedia, oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, terapia ręki, animacja kultury z arteterapią oraz nauczanie języka angielskiego.