Babie lato w skansenie

Robimy sałatkę owocową

Spotkanie z Prezydentem Białegostoku