Spotkanie z Policją i Strażą Pożarną.

Tak nam minął wrzesień.

Mali kucharze w pizzerii Da Grasso.

Relaks w sali zabaw w pizzerii Da Grasso.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

Dzień Przedszkolaka.