Tematyka na marzec

Temat I

Zielony ogródek.

Temat II

Różne zawody.

Temat III

W marcu jak w garncu - oznaki wiosny.

Temat IV

W gospodarstwie wiejskim.

biedRONKA

Wiosna rano z łóżka wstała.
– Halo, kwiatki! – zawołała.
– Czemu jeszcze w ziemi tkwicie?
Może wreszcie się zbudzicie?
Jak się żaden z was nie ruszy,
powyciągam was za uszy!
Łapcie buty! Łapcie kapcie!
Nie ziewajcie! I nie chrapcie!
Wystawiły kwiatki nosy,
jeden goły, drugi bosy,
w nowe płatki się ubrały,
razem z wiosną zaśpiewały.

Promyk słońca
Promyk słońca wyjrzał zza chmury
I zobaczył świat szarobury.
I pomyślał: „Kto tu pomoże?
Świat taki szary być nie może!”
Ref. Kto obudzi pąki kwiatów? -WIOSNA!
Kto pokaże gniazda ptakom? – WIOSNA!
Kto wygoni misia nory?
Zazieleni pola, bory?
Promyk słońca spotkał wiosenkę
I zaśpiewał krótką piosenkę.
Daj wiosenko kwiatków troszeczkę
I obudź misia, obudź rzeczkę.
I wiosenka go posłuchała,
Kolorowe kwiaty nam dała.
Zabłysnęła w krąg kolorami
I już zostanie teraz z nami.
Ref. Obudziła pąki kwiatów! – WIOSNA!
Pokazała gniazda ptakom! – WIOSNA!
Wygoniła misia nory!
Ożywiła pola, bory!