W naszym przedszkolu funkcjonuje „Biblioteka dla Rodziców”. W księgozbiorze znajdziecie Państwo literaturę dotyczącą rozwoju dzieci, sposobów rozwiązywania pojawiających się w procesie wychowania trudności oraz literaturę rozwijającą kompetencje wychowawcze rodziców. Książki, które proponujemy są bardzo pomocne w wychowaniu i zrozumieniu dzieci, podają konkretne przykłady rozwiązań problemów, z którymi się Państwo borykacie, ale jednocześnie inspirują do poszukiwania własnych dróg skutecznych działań wychowawczych.

Katalog dostępnych książek

 1. „Pozytywna dyscyplina” Jane Nelsen.
 2. „Rodzeństwo bez rywalizacji” Adele Faber, Elaine Mazlish.
 3. „Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały” Joanna Faber, Julie King.
 4. „Jak mówić, że dzieci nas słuchały” Adele Faber, Elaine Mazlish.
 5. „Trudne emocje u dzieci” Ross W.Greene.
 6. „Dodaj mi skrzydeł!” Joanna Steinke- Kalembka.
 7. „Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko” McKay Matthew, Fanning Patrick, Paleg Kim.
 8. „Dialog zamiast kar” Zofia Aleksandra Żuczkowska.
 9. „SELF- REG” Stuart Shanker.
 10. „Nie” z miłości” Jesper Juul.
 11. „Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem” Jesper Juul.
 12. „Twoje kompetentne dziecko” Jesper Juul.
 13. „Wychowanie bez nagród i kar” Alfie Kohn.
 14. „Zanim wkroczy specjalista” Agnieszka Wentrych.
 15. „Rodzicielstwo przez zabawę” Lawrence J. Cohen.
 16. „Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów” Gordon Neufeld, Gabor Mate.
 17. „Dziecko z bliska. Zbuduj szczęśliwą relację” Agnieszka Stein.
 18. „Nie strach się bać” Lawrence J.Cohen.

Regulamin korzystania z "Biblioteki dla Rodziców"

 1. Księgozbiór „Biblioteki dla Rodziców” jest własnością Przedszkola Samorządowego nr 39 w Białymstoku.
 2. Z „Biblioteki dla Rodziców” mogą korzystać rodzice dzieci uczęszczających do w/w Przedszkola.
 3. Biblioteka znajduje się w oddziale X „Zajączki” i jest czynna od wtorku do piątku w godzinach popołudniowych.
 4. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
 5. Biblioteka udostępnia zbiory od 1 września do 15 czerwca każdego roku.
 6. Rodzic korzystający z Biblioteki ma założoną Kartę Biblioteczną, w której opiekun Biblioteki zapisuje imię i nazwisko rodzica, numer katalogowy wypożyczonej książki, datę wypożyczenia i datę zwrotu.
 7. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo jedną książkę na okres dwóch tygodni – przedłużenie czasu wypożyczenia jest możliwe po osobistym kontakcie wypożyczającego z opiekunem Biblioteki.
 8. W uzasadnionych przypadkach opiekun Biblioteki może żądać zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu zwrotu.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek i zwrotu ich w wyznaczonym terminie.
 10. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonej książki. Za egzemplarz zniszczony lub zagubiony wypożyczający dostarcza do Biblioteki nowy egzemplarz o tym samym tytule.
 11. Z dniem 15 czerwca każdego roku wszystkie wypożyczone pozycje podlegają zwrotowi.
 12. Rodzice dzieci odchodzących z Przedszkola w bieżącym roku zobowiązani są do zwrotu książek do 31 maja bieżącego roku.
 13. Przy pierwszorazowym korzystaniu z Biblioteki czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Biblioteki, poświadczenia znajomości własnoręcznym podpisem na Karcie Bibliotecznej i przestrzegania go.
 14. Wypożyczający nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z zasobów „Biblioteki dla Rodziców”.