Akty prawne

Statut.

Pobierz PDF

Koncepcja pracy przedszkola.

Pobierz PDF

Procedura P-1/2018 organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pobierz PDF

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków.

Pobierz PDF