1. Statut

2. Koncepcja pracy przedszkola

3. Procedura P-1/2018 organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4. Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

5. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

6. Procedura spacerów i wycieczek