Statut

Pobierz

Uchwała nr 15 dotycząca zmian w statucie

Pobierz

Koncepcja pracy przedszkola

Pobierz

Procedura P-1/2018 organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pobierz

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

Pobierz

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Pobierz

Procedura spacerów i wycieczek

Pobierz