Statut [PDF]

Koncepcja pracy przedszkola [PDF]

Procedura P-1/2018 organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej [PDF]

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków [PDF]