Uwaga Rodzice!

Rada Przedszkola ustaliła, że w roku szkolnym 2017/2018 darowizna na rzecz Rady Rodziców wynosi 100 zł za pierwsze dziecko i 50 zł za drugie dziecko. Prosimy wnosić opłaty do końca października.