100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to niezwykle ważna rocznica dla nas Polaków. W naszym przedszkolu postanowiliśmy podkreślić to wydarzenie podejmując się szeregu zróżnicowanych działań o charakterze patriotycznym. Nasze przedszkolaki miały okazję poszerzać swoją wiedzę na temat Polski oraz jej symboli narodowych poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne, warsztatowe, wycieczki oraz zajęcia edukacyjne. Dzięki nim oraz zaangażowaniu nauczycieli, jak i rodziców najmłodsi obywatele naszego kraju kształtowali swoje poczucie tożsamości narodowej, a także wzmacniali więzi lokalne związane z miejscem pochodzenia oraz własnym regionem. Poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy patriotycznej w roku szkolnym 2018/2019 sprzyjały realizowane w naszej placówce projekty:
1. Autorski projekt edukacyjny „Jestem Polakiem”.
2. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”.
Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem i efektami naszych działań podjętymi w tym obszarze.

Drodzy Rodzice!

Chcielibyśmy poinformować, iż nasza placówka bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”. Inicjatywa ta służy uczczeniu przez nas 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Temat, jakże ważny i poważny – jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości, kim jest i skąd pochodzi.
Cele ogólne:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
2. Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
2. Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
3. Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
4. Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
5. Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

pnpc2

"Moja Ojczyzna to historia" - uroczyste obchody 100-lecia Niepodległości Polski

W dniach 07-09.11.2018 r. w naszej placówce odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Niepodległości Polski. Uroczystość uświetniły występy:
– koła teatralnego „Słoneczniki” ze spektaklem dotyczącym walk o niepodległość Polski;
– chóru przedszkolnego „Rozśpiewane dzieciaki”, który zaprezentował publiczności dwie pieśni patriotyczne: „Jeszcze jeden mazur dzisiaj” oraz „Z młodej piersi się wyrwało”;
– koła tanecznego „Promyki” z układem tanecznym do regionalnej piosenki „Podlasianki”.
Ponadto, w obchodach aktywnie brały udział pozostałe przedszkolaki, które chóralnie wyrecytowały wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, wspólnie odśpiewały „Marsz Pierwszej Brygady” oraz Hymn Polski, z zachowaniem właściwej postawy. Hymn Polski został zaśpiewany także przez całe przedszkole w dniu 09.11.2018 r. o godzinie 11:11, w ramach akcji bicia „Rekordu dla Niepodległej”. Dodatkowo, w każdej grupie nauczycielki rozwijały postawy patriotyczne dzieci oraz poczucie przynależności narodowej, za pomocą różnorodnych środków i pomocy dydaktycznych. Młodzi patrioci tworzyli tematyczne prace plastyczne, uczyli się narodowych tańców i pieśni patriotycznych, oglądali prezentacje multimedialne na temat Polski i jej symboli narodowych, a także wykorzystywały elementy kodowania do poznawania naszej historii. Pragniemy serdecznie podziękować Gościom, którzy uświetnili naszą uroczystość obchodów 100-lecia Niepodległości Polski:
Pani Dorocie Toporkiewicz – zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
Księdzu Andrzejowi Brzozowskiemu – proboszczowi Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Białymstoku,
Majorowi Adamowi Mińko z Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Starszemu chorążemu Kamilowi Łukaszukowi z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

"Jestem Polakiem" - sprawozdanie z I Edycji Konkursu Recytatorskiego.

W dniu 25.10.2018 w naszym przedszkolu odbyła się I Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jestem Polakiem„. Inicjatywa ta służyła uczczeniu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także pielęgnowała postawy patriotyczne i rozwijała piękno mowy ojczystej. Eliminacje uświetniły występy chóru oraz koła tanecznego, za co serdecznie dziękujemy.
Do konkursu przystąpiło 13 dzieci 5- i 6-letnich z placówek przedszkolnych miasta Białystok.
Nagrody zdobyły:
I miejsce – Diana M. (Przedszkole Samorządowe nr 1)
II miejsce – Karolina B. (Przedszkole Samorządowe nr 56)
III miejsce – Iga K. (Przedszkole Samorządowe nr 49)
Wyróżniono:
Zofię R. (Przedszkole Samorządowe nr 76)
Polę O. (Przedszkole Samorządowe nr 27)
Kamila W. (Przedszkole Samorządowe nr 46)
Malwinę B. (Przedszkole Samorządowe nr 8)
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

"Jak uczyć dzieci patriotyzmu"

Umiłowanie i szacunek do Ojczyzny powinno wpajać się dziecku już od najmłodszych lat. Najlepiej poprzez zabawę, odkrywanie nowych, ciekawych rzeczy czy też wspólne celebrowanie świąt, nie tylko narodowych. Patriotyzm – to pojęcie kojarzy nam się bardzo poważnie: z honorem, szacunkiem i walką. Takie postrzeganie może nas blokować w mówieniu o patriotyzmie dzieciom. Często myślimy, że są na to jeszcze za małe, że nie pojmą prawidłowego znaczenia takiej postawy. Nic bardziej mylnego! Nasze podpowiedzi, pomogą wam w sposób naturalny i ciekawy rozwijać w dziecku miłość i szacunek dla własnego kraju.

Poznawajcie symbole narodowe – flaga, herb, hymn
Biało-czerwona flaga czy wizerunek Orła Białego, to doskonałe wyjście do zabaw twórczych. Bo przecież flagą mogą być nasze dłonie, pomalowane na biało i czerwono i odciśnięte na kartce. Orzeł Biały może być wycinany i przyklejany na flagę. Może fruwać po kartkach książek z legendami albo po mapie Polski. „Mazurka Dąbrowskiego” warto uczyć od małego, najlepiej podczas świąt lub rozgrywek reprezentacji Polski.

Poznawajcie wspólnie język ojczysty – wiersze, piosenki, legendy
Każdy z nas zna wiersz „Katechizm Polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Już dwuletnie dziecko jest w stanie zapamiętać ten tekst, zwłaszcza gdy będziemy się nim „bawić” w formie pytań i odpowiedzi. Polecamy również: „Twój dom” Wandy Chotomskiej, „Polska” Ryszarda Przymusa czy „Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego. Piosenka „Płynie Wisła, płynie” czy „Przybyli ułani pod okienko” to naprawdę wdzięczne, skoczne i z łatwym tekstem przyśpiewki, które na pewno opanują przedszkolaki. Natomiast czytanie legend polskich, będzie niesamowitą przygodą i bardzo ciekawą lekcją historii.

Dawaj przykład – wywieś flagę, zabierz dziecko na wybory
Dzieci są chłonne jak gąbka, najlepiej uczą się poprzez obserwacje i naśladowanie. Wasza patriotyczna postawa, wyrażająca się poprzez uczestnictwo w wyborach czy też wywieszanie flagi, będzie dla nich najlepszym przykładem jak w praktyce wyrażać swój patriotyzm.

Zabieraj dzieci na wydarzenia sportowe
Gdzie najlepiej poczuć wspólnotę z innymi ludźmi i własną Ojczyzną? Zdecydowanie podczas rozgrywek sportowych, kiedy gra reprezentacja narodowa. Atmosfera stadionu czy hali sportowej to niesamowite przeżycie, a odśpiewany wspólnie hymn, to doznanie, którego nie da się z niczym porównać. Przy okazji meczów, warto też zwrócić uwagę na eksponowane symbole narodowe w ubiorze czy też malowane na twarzy. A wspólne kibicowanie wyzwala masę pozytywnych emocji!

Uczestniczcie w świętach narodowych
Nie tylko w marszach czy wiecach na Święto Niepodległości, ale celebrujcie także inne święta państwowe (Dzień flagi – 2 maja) czy religijne (Wszystkich Świętych – 1 listopada, Boże Narodzenie). Zaopatrzcie się koniecznie we flagi, chorągiewki, kwiaty – symbole, które będą manifestowały waszą przynależność do Ojczyzny.

Odwiedzajcie miejsca symboliczne – miejsca pamięci, pomniki, cmentarze, muzea
Odwiedzajcie muzea, najlepiej z przewodnikiem, który umie zaciekawić dzieci. Wiedza przekazywana przez obcą osobę wraz z możliwością eksplorowania ciekawych wnętrz czy eksponatów, zdecydowanie lepiej zapada w pamięci niż suche fakty.

Zwiedzajcie Polskę
Nie tylko poprzez wycieczki krajoznawcze, ale również dzięki wędrówkom „palcem po mapie”. Jeśli nie posiadacie atlasu lub mapy samochodowej, wiele ciekawych propozycji do wydrukowania znajdziecie w Internecie. Świetnym przykładem gry, która rozwija geograficznie jest gra w „Państwa, miasta”, a także puzzle z mapą Polski.
Opracowanie: mgr Marzena Łotko, mgr Agnieszka Sawicka.

"Biała i czerwona wstęga" - zajęcia otwarte dla rodziców w grupie VI "Smerfy"

Cel głównym zajęciem było kształtowanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej oraz poszerzanie wiedzy na temat historii państwa polskiego.

"Kotyliony biało-czerwone" - papieroplastyka - zajęcia otwarte dla rodziców w grupie V "Ekoludki"

Założeniami głównymi przeprowadzonych zajęć patriotycznych było budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych, zapoznanie z barwami flagi narodowej, wzbogacanie słownika dzieci o nowe pojęcia: mapa Polski oraz kształtowanie świadomości bycia Polakiem.

"Biało, czerwone - to barwy narodowe" - zajęcia otwarte dla rodziców w grupie IV "Kubusie"

Zorganizowane zajęcia otwarte miały na celu kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej, rozwijanie umiejętności, tanecznych, wokalnych oraz kształtowanie postaw społecznych.

"Moja mała ojczyzna" - zajęcia otwarte dla rodziców w grupie I "Żabki"

Celem głównych zajęć było uczczenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz integracja dzieci, rodziców i nauczycieli. Maluszki zaprezentowały swoją wiedzę oraz umiejętności wokalne i taneczne utrwalające znajomość symboli narodowych Polski, a następnie wspólnie z rodzicami tworzyli zbiorowe prace plastyczne pt. „Moja mała Ojczyzna”.

"Z biegiem Wisły" - zajęcia otwarte dla rodziców w grupie VIII "Pszczółki"

Przeprowadzone zajęcia utrwaliły wiedzę dzieci na temat początków historii Polski oraz kształtowały ich poczucie tożsamości narodowej.

"Polak mały" - projekcja filmu edukacyjnego

Wyświetlony film o symbolach narodowych stał się w wielu grupach punktem wyjścia do prowadzenia zajęć i rozmów o patriotyzmie i symbolach Polski.

"Poznajemy Polskę" - grupa VII

Grupa VII „Misie” poznała i utrwaliła symbole narodowe Polski oraz ważniejsze miejscowości wykorzystując do tego celu elementy kodowania.

"Pocztówka z Białegostoku" - grupa I

Przedszkolaki utrwalając nazwę swojej miejscowości oraz sposób wysyłania lisów włączyły się w wymianę pocztówkową zorganizowaną na terenie całej polski. Pocztówka została wysłana w ramach projektu „Piękna nasza Polska cała”.

"Napisz kartkę bohaterom" - grupa V i X

Dzieci zaangażowały się w ogólnopolską akcję „Wyślij kartkę bohaterom”. Wspólnie z nauczycielkami napisały i wysłały podziękowania. Dzięki temu wzbogaciły swoją wiedzę o tym, kim byli i czego dokonali bohaterowie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Bicie "Rekordu dla Niepodległej"

Dnia 09.11.2018 r. o godzinie 11:11 całe środowisko przedszkolne (dzieci, nauczyciele, personel) w ramach akcji bicie „Rekordu dla Niepodległej” jednocześnie odśpiewało Hymn Polski, z zachowaniem odpowiedniej postawy.

Pokaz mody patriotycznej

W dniach 08-09.11.2018 r. nasze przedszkolaki mogły uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości także za pomocą swoich strojów barwy biało-czerwonej. Działania ta miały na celu nie tylko większe zaangażowanie dzieci w obchody, ale także utrwalenie znajomości naszych barw narodowych. Dodatkowo, dzieci 3-letnie miały okazję zaprezentować sobie swoje przebrania.

"Dąb Niepodległości" - zasadzenie drzewka pamięci - grupa VII

Dnia 21.11.2018 r. gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawiciela Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku – Panią Iwonkę. Dzięki niej dzieci dowiedziały się na czym polega praca polskich służb leśnych i mogły się o tym przekonać osobiście – sadząc na placu przedszkolnym przepiękną sadzonką dębu! W związku z 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości została ona nazwana „Dębem Niepodległości”. Akcja bardzo spodobała się dzieciom oraz nauczycielom, gdyż miała nie tylko znaczenie historyczne, ale także konkretne korzyści ekologiczne.

"Jesień wokół nas" - konkurs fotograficzny

Nasze przedszkole ogłosiło i przeprowadziło konkurs fotograficzny pt. „Jesień wokół nas”. W konkursie mogli wziąć udział dzieci z naszego przedszkola w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami (opiekunami). Celem konkursu było m.in. zachęcanie do wspólnego spędzania wolnego czasu, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata oraz – budowanie poczucia dumy z przynależności do naszego regionu – Podlasia. Przyznano 3 nagrody główne oraz 7 wyróżnień. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Sz. z grupy „Zajączki”, drugie miejsce Martyna P. z grupy „Krasnoludki”, a trzecie miejsce Maja B. z grupy „Biedronki”. Wyróżnienia otrzymali: Łukasz R. („Pszczółki”), Julia P. („Misie”), Ignacy C. („Żabki”), Klaudia Ch. („Kubusie”), Gabriela A.(„Żabki”), Tomasz A. „(Krasnoludki”), Błażej P. („Pszczółki”).

Zwiedzamy Białystok z przewodnikiem PTTK - grupy IX, VIII

Babie Lato w Skansenie - grupy VI, VIII, X

Pierwsze kroki w patriotyzm lekcja w Muzeum Wojska - grupa VIII

"Kokarda narodowa" - zajęcia edukacyjne w bibliotece - grupa IV, V, VII, IX

Spotkanie z Prezydentem Białegostoku - grupa VI

Uroczystość 100-lecia odzyskania niepodległości przez Białystok - grupa VII