"Moja Ojczyzna to historia" - uroczyste obchody 100-lecia Niepodległości Polski

W dniach 07-09.11.2018 r. w naszej placówce odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Niepodległości Polski. Uroczystość uświetniły występy:
– koła teatralnego “Słoneczniki” ze spektaklem dotyczącym walk o niepodległość Polski;
– chóru przedszkolnego “Rozśpiewane dzieciaki”, który zaprezentował publiczności dwie pieśni patriotyczne: “Jeszcze jeden mazur dzisiaj” oraz “Z młodej piersi się wyrwało”;
– koła tanecznego “Promyki” z układem tanecznym do regionalnej piosenki “Podlasianki”.
Ponadto, w obchodach aktywnie brały udział pozostałe przedszkolaki, które chóralnie wyrecytowały wiersz W. Bełzy “Katechizm polskiego dziecka”, wspólnie odśpiewały “Marsz Pierwszej Brygady” oraz Hymn Polski, z zachowaniem właściwej postawy. Hymn Polski został zaśpiewany także przez całe przedszkole w dniu 09.11.2018 r. o godzinie 11:11, w ramach akcji bicia “Rekordu dla Niepodległej”. Dodatkowo, w każdej grupie nauczycielki rozwijały postawy patriotyczne dzieci oraz poczucie przynależności narodowej, za pomocą różnorodnych środków i pomocy dydaktycznych. Młodzi patrioci tworzyli tematyczne prace plastyczne, uczyli się narodowych tańców i pieśni patriotycznych, oglądali prezentacje multimedialne na temat Polski i jej symboli narodowych, a także wykorzystywały elementy kodowania do poznawania naszej historii. Pragniemy serdecznie podziękować Gościom, którzy uświetnili naszą uroczystość obchodów 100-lecia Niepodległości Polski:
Pani Dorocie Toporkiewicz – przedstawicielce Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
Księdzu Andrzejowi Brzozowskiemu – Proboszczowi Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Białymstoku;
– Funkcjonariuszowi 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego Panu Adamowi Mińku;
– Funkcjonariuszowi Straży Granicznej Panu Kamilowi Łukaszukowi.
Dziękujemy!

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do rodziców w sprawie szczepień

Drodzy Rodzice!

Chcielibyśmy poinformować, iż nasza placówka bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Piękna nasza Polska cała”. Inicjatywa ta służy uczczeniu przez nas 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Temat, jakże ważny i poważny – jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości, kim jest i skąd pochodzi.
Cele ogólne:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
2. Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
2. Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
3. Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
4. Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
5. Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

"Jestem Polakiem" - sprawozdanie z I Edycji Konkursu Recytatorskiego.

W dniu 25.10.2018 w naszym przedszkolu odbyła się I Edycja Konkursu Recytatorskiego “Jestem Polakiem“. Inicjatywa ta służyła uczczeniu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także pielęgnowała postawy patriotyczne i rozwijała piękno mowy ojczystej. Eliminacje uświetniły występy chóru oraz koła tanecznego, za co serdecznie dziękujemy.
Do konkursu przystąpiło 13 dzieci 5- i 6-letnich z placówek przedszkolnych miasta Białystok.
Nagrody zdobyły:
I miejsce – Diana M. (Przedszkole Samorządowe nr 1)
II miejsce – Karolina B. (Przedszkole Samorządowe nr 56)
III miejsce – Iga K. (Przedszkole Samorządowe nr 49)
Wyróżniono:
Zofię R. (Przedszkole Samorządowe nr 76)
Polę O. (Przedszkole Samorządowe nr 27)
Kamila W. (Przedszkole Samorządowe nr 46)
Malwinę B. (Przedszkole Samorządowe nr 8)
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dyżury w listopadzie

Rano dzieci zbierają się w grupie VIII “Pszczółki”. Po południu dzieci przebywają w grupie IV “Kubusie”.

Wydarzenia w październiku

5
XI
Grupa V
Zajęcie otwarte, Godz. 15:15.
6
XI
Dzieci 3-, 4-letnie
Teatrzyk "Jak przechytrzyć wilka".
6
XI
Grupa IV
Zajęcie edukacyjne w bibliotece.
6
XI
Grupa IV
Zajęcie otwarte, godz. 15:15.
8
XI
Grupa I
Zajęcie otwarte, godz. 15:30.
9
XI
Grupa III
Pasowanie na Przedszkolaka, godz. 15:00.
7
XI
Grupa VII
Zajęcie edukacyjne w bibliotece.
7
XI

"Moja Ojczyzna to historia" - uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Występy dzieci z przedszkolnych kół dla rodziców, godz. 15:30.
8
XI
Dzieci 6-letnie
"Moja Ojczyzna to historia" - uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, godz. 9:30.
9
XI
Dzieci 4-, 5-letnie
"Moja Ojczyzna to historia" - uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, godz. 9:30.
9
XI
Całe przedszkole
Wspólne odśpiewanie hymnu, godz. 11:11.
14
XI
Grupa IX
Zajęcie edukacyjne w bibliotece.
16
XI
Dzieci 5-, 6-letnie
Teatrzyk "Zośka, Piraci i wielka draka". Wyjazd do WSFiZ, ul. Ciepła.
19
XI
Grupa X
Zajęcia edukacyjne w bibliotece.
21
XI
Grupa IX
Zajęcia edukacyjne w bibliotece.
22
XI
Grupa VIII
Wycieczka na Pocztę Polską, ul. Kolejowa.
23
XI

Teatrzyk z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia "Wielka przygoda małego Misia".
26
XI
Grupa VIII
Zajęcie otwarte połączone z wieczorem andrzejkowym, godz. 15:15.
28
XI
Dzieci 5-, i 6-letnie
"Autochodzik" - zajęcia prowadzone przez Straż Miejską.
28
XI
Grupa IX
Zajęcie otwarte, godz. 16:00.
29
XI
Grupa VIII
"Pierwsze kroki w patriotyzm" - wizyta w Muzeum Wojska.
30
XI
Dzieci 5-, i 6-letnie
"Autochodzik" - zajęcia prowadzone przez Straż Miejską.
30
XI
Grupa VIII
"Jesienne zabawy" - spotkanie w Mini-Klubie.

Nasi darczyńcy

antykwariat_numizmatyczny_niemczyk
sm_sloneczny_stok1